Предлагаме Ви възможността да наемете продуктите, изложени в категория "Под наем". Посочените цени са за период от една седмица. В случай, че желаете наемане за по-дълъг период или желаете да продължите срока на наемния договор, цената за втората седмица е с 25% по-ниска, съответно с 50% по-ниска за трета и всяка следваща седмица. Максималният срок за наемане е 6 седмици.

За да наемете даден артикул, следва да направите поръчка, като в полето с "пояснения и указания" да укажете срока, за който желаете наемане. Уведомление за срока може да изпратите и по указания на сайта имейл. Ние ще ви изпратим имейл с крайната цена, която следва да потвърдите. След потвърждение ще бъде изготвен договор за наем, който ще Ви бъде изпратен заедно с поръчания от Вас артикул, подписан и подпечатан от наша страна.

Доставката се извършва на втория ден, следващ деня, в който сте потвърдили крайната цена, съответно при наемане за срок от 1 седмица - денят, в който е направена поръчка на сайта.

Пратката се осъществява по Еконт  с наложен платеж. При получаване на поръчания артикул, следва да заплатите като наложен платеж депозит. Депозитът се възстановява, като от него се приспада цената по наемния договор, след като срокът на наемния договор изтече и артикулът бъде върнат отново по Еконт с наложен платеж. В случай, че не сте сигурни за цената на наемния договор, например при удължаване на наема с допълнителни седмици, може да се свържете с нас, за да Ви дадем точна информация и да Ви укажем каква сума следва да посочите като наложен платеж при връщане на стоката.

Удължаване на наемния период:

В случай, че желаете да използвате наетия артикул за по-дълъг период от първоначално договорения, моля да съобщите по имейл: mamazone.bg@gmail.com за новия период, 2 дни преди изтичане на срока на наема. За ваша сигурност, ние ще Ви изпратим потвърждение, което е неразделна част от договора за наем.

Разходи за доставката:

- разходите за доставка се поемат от наемателя, в случай, че срокът на наемния договор е от една седмица до един месец, включително;

- при сключване на договор за наем за срок по-дълъг от един месец, цената на доставката се поема от нас.

Размер на депозита:

Депозитът е в размер продажната цена на съответния продукт или указаното като депозит за конкретния продукт.


Депозитът не се възстановява в следните случаи:

- Връщане на артикула в състояние, което не позволява последващото му използване.

- Невръщане на артикула до 5 работни дни след изтичане на крайния срок на договора за наем и без да е изпратано уведомение за удължаване на наема;

Връщане след изтичане на сроковете за уведомяване се допуска, при последващо уведомяване от Ваша страна. При това положение дължимата сума ще бъде преизчислена, в зависимост от допълнителните дни на използване, като за всеки допълнителен ден без уведомление се начисляват по 3 лв. Крайната цена ще бъде приспадната от депозита, като остатъка от депозита ще Ви бъде възстановен с наложен платеж, при получаване от наша страна на върнатия артикул. Предварително ще Ви уведомим за сумата, която следва да Ви бъде възстановена, за да може да се посочи като наложен платеж.

Несъответствие на състоянието на артикула с обичайното състояние за ползване:

При получаване на наетия артикул, следва веднага да го пробвате. В случай, че забележите дефекти или повреди, които могат да доведат до нарушаване на безопасното и ергономичното носене на дете в него, имате право да предявите рекламация. В случай, че рекламацията е основателна, ние ще Ви възстановим заплатената сума.  При приети за основателни рекламации, доставката се поема от наша страна.Моля да тествате получените артикули незабавно. Рекламация може да предявите до изтичането на 3 дни от получаване на стоката, като изпратите съобщение по имейл: mamazone.bg@gmail.com. Молим, към имейла да прикачите доказателства, например снимки на несъответствието.

Страна по договора за наем е "Мамазон" ЕООД. Настоящите условия могат да бъдат променяни по всяко време.

Към категория "ПОД НАЕМ"
Към категория "ТЕСТВАЙТЕ БЕЗПЛАТНО"