КОИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Вашите лични данни, предоставени при извършването на поръчка или при регистрацията на сайта, включващи име, данни за контакт – имейл и телефонен номер, адрес за доставка и друга информация, предоставена по ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на извършване на доставка на поръчаната от Вас стока или за целите на поддържане на регистрирания от Вас акаунт.


БИСКВИТКИ

Нашият сайт използва така наречените "Бисквитки". Това са протоколни данни, които помагат за правилното функциониране на сайта при посещението Ви на него. Всички бисквитки които използваме са технически бисквитки, които изцяло са свързани с функционирането на сайта. Например бисквитките запомнят езикът и валутата, която сте избрали, за да може тези настройки да се запазят за времето, в което сте в нашия сайт. Използваните бисквитки не могат да направят връзка с Вашата самоличност.


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ

Предоставените данни във връзка с направена поръчка се обработват на основание сключването на договор за продажба, съгласно чл. 6, ал. 1 буква б), от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR). Данните се предоставят доброволно и са необходимо условие за доставка. В случай, че доставката е до офис на куриер, не е необходимо да посочвате и личния си адрес.

Предоставените данни при извършване на регистрация се обработват на основание даденото от Вас съгласие, съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR. Поръчка може да бъде направена без регистрация в сайта. Регистрацията дава възможност да проследявате статуса на поръчката си. Регистрирането е изцяло по Ваше желание.

Данните, събрани посредством бисквитки се обработват на основание споделеният ни легитимен интерес  сайтът да функционира правилно, съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) GDPR.


КОЙ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните Ви данни ще бъдат обработвани от „Мамазон“ ЕООД. Във връзка с указаните цели, личните Ви данни ще бъдат предоставяни на куриери и по-специално Еконт Експрес ЕООД и неговите подизпълнители или на други курери, в случай че сте изявили предпочитание за определен куриер. В случай, че желаете доставка извън пределите на България, личните Ви данни ще бъдат предоставени на международен куриер или поща.


СРОК ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ

При извършена поръчка, личните Ви данни ще бъдат обработвани в срок от 2 години, в съответствие със срока на законовата гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите. Данните предоставени при регистрация ще бъдат обработвани до изрично изявяване на желание да бъдат изтрити.


КАКВИ СА ВИ ПРАВАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Съгласно GDPR имате право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, като да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация.

При направена регистрация имате право да оттеглите съгласието си, като личните Ви данни ще бъдат заличени.

Право да оттеглите съгласието си имате и при извършена поръчка. Ако оттеглите съгласието си, приемаме, че поръчката е отказана и поръчаният артикул няма да бъде доставен. 

При въпроси относно обработката на Вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, и/или да упражните Вашите права, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт.

В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да получите на сайта на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 4, Т. 7 ОТ GDPR:

„Мамазон“ ЕООД, ЕИК: 205455922, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Бъкстон, ул. Цар Борис III, 209, ет.6, ап. 15; имейл: mamazone.bg@gmail.com